Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 2701/BHXH-TST gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế không thay đổi thông tin.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau:

NÓNG: Hướng dẫn cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế không thay đổi thông tin - Ảnh 1.

Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi công tác, học tập, du lịch… ở địa phương khác bị mất thẻ bảo hiểm y tế hoặc thẻ bảo hiểm y tế bị rách, nát, hỏng… có nhu cầu cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế (không thay đổi thông tin) để khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị di động thông minh cài đặt ứng dụng VssID và sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng này để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, không thực hiện cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế giấy.

Trường hợp người dân tham gia bảo hiểm y tế không sử dụng thiết bị di động thông minh, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế giấy theo mẫu thẻ bảo hiểm y tế ban hành tại Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 3-12-2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thời hạn giải quyết trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.