Từ tháng 5 đến tháng 7-2022, Sở TN&MT tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và TP khảo sát giá đất, xây dựng giá khởi điểm và bước giá của khu đất để trình UBND tỉnh quyết định.

Đến tháng 8 và tháng 9-2022, đơn vị tổ chức đấu giá sẽ phối hợp với Sở TN&MT thực hiện việc đấu giá. Khu vực mũi Nghinh Phong là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Vũng Tàu, địa thế đẹp với trước mặt là biển, sau lưng là núi.

Trong năm 2021, Bà Rịa-Vũng Tàu dự kiến sẽ tổ chức đấu giá sáu khu đất công với tổng diện tích 225,58 ha, thu về hơn 10.684 tỉ đồng. Trong đó, TP Vũng Tàu có bốn khu đất, gồm khu đất cụm 5 (phường 1) diện tích 2,76 ha; khu du lịch mũi Nghinh Phong (phường 2) diện tích 13,83 ha; khu đất nhận chuyển giao từ Ngân hàng Công Thương (tại phường 10 và 11) diện tích 76,69 ha và khu cù lao Bến Đình với diện tích 109,8 ha.
Theo PLO